AURAREADING BIJ Bougainville, Praktijk voor Intuïtie & Coaching IN GRONINGEN

Naast rouwbegeleiding, hoogsensitiviteit en traumaverwerking (EMDR) is Bougainville gespecialiseerd in aurareading. Een aurareading is een momentopname van de energie gericht op de persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2007 worden bij Bougainville aurareadings gegeven waarbij naast het heden, een stukje verleden en een stukje toekomst vaak zichtbaar zijn.
Aurareadings kunnen een hulpmiddel vormen in het rouwproces, omdat ze de overleden dierbare dichterbij kunnen brengen. Daarnaast werken ze positief door bij het beter omgaan met hoogsensitiviteit. Een aurareading bij Praktijk Bougainville geeft helderheid, inzicht en stevigheid.

Aurareading en aura lezen

Het mooie van aurareading is dat het contact en/of verbinding mogelijk maakt tussen ons mensen op aarde en eventuele dierbare overledenen. Aurareading kan worden ingezet wanneer iemand antwoorden zoekt op vragen in het heden, die soms teruggaan naar het verleden en hoop bieden voor de toekomst.

Aurareading bij rouwverwerking
Daarnaast is aurareading ook een hulpmiddel bij rouwverwerking. Het voelt altijd als een cadeau om de aanwezigheid van een overleden dierbare te ervaren.
Hiermee kunnen diepere emotionele lagen worden aangeraakt en zichtbaar worden of meer kleur en helderheid krijgen. Ook geeft aurareading bij rouw een dieper inzicht in de relatie met mensen, zowel in het verleden als nu.

Hoogsensitiviteit en aurareading
Gevoelige mensen zijn zich er vaak van bewust dat overleden dierbaren nog gevoeld kunnen worden, nog dicht bij ons zijn. Samen naar de biografie van een dierbare kijken schenkt ons begrip, steun en een liefdevolle blik op de ander. Een aurareading kan voor hooggevoelige volwassenen, jongeren en kinderen helpen om hoogsensitiviteit een plekje te geven.

Wat kan Bougainville, Praktijk voor Intuïtie & Coaching voor jou betekenen?

De eigenaar

Op het moment dat een geliefde sterft raakt het leven ontwricht, raken we zelf ontworteld en hebben we tijd en ruimte nodig om ons te verhouden tot het verlies van onze dierbare en wat dit voor ons betekent, zowel op emotioneel als op zielsniveau. Bougainville Rouwverwerking biedt ondersteuning en begeleiding bij elke vorm van verlies, met name het verlies van een dierbare.

Ook andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen verlies en ontwrichting met zich meebrengen, zoals ontslag, seksueel misbruik, een scheiding, een burn-out of depressieve klachten, al dan niet naar aanleiding van een trauma. Bij Praktijk Bougainville staat begeleiding en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen in het heden en/of verleden centraal. Veel mensen die Praktijk Bougainville weten te vinden zijn meer dan gemiddeld sensitief, wat betekent dat rouw, verlies en trauma nog harder binnenkomt.

Vaak ook is er sprake van verlies en/of rouw in het verleden, wat in het heden nog doorwerkt of zich herhaalt wanneer iemand opnieuw ingrijpende ervaringen meemaakt. Dit noemen we complexe rouw. Er is aandacht nodig voor wat in het verleden is gebeurd en er is begeleiding nodig bij wat iemand nu (opnieuw) doormaakt.

Het verlies van een dierbare vraagt dan ook om deskundige en professionele begeleiding met als doel het vinden van een hernieuwde balans en evenwicht in het leven.

Als kind heb ik zelf een zusje verloren, vlak voor haar eerste verjaardag. Dit heeft niet alleen mijn leven getekend en gekleurd, maar mij ook heel gevoelig gemaakt voor ingrijpende ervaringen, met name verlieservaringen. Vanuit mijn eigen levenservaring en de studies Psychologie, Antroposofische Psychotherapie, Effectieve Intuïtie en Aurareading ben ik er zeer bedreven in geworden om vanuit zingeving, liefde en compassie andere mensen te begeleiden en te ondersteunen bij complexe rouw.


Zowel de individuele rouwbegeleiding als de groepssessies doe ik zelf. Ter ondersteuning nodig ik af en toe mijn zus uit, die net als ik ook als kind haar zusje heeft verloren en meer recent haar echtgenoot. Wij vinden het fijn om lotgenoten te begeleiden bij het verlies van een partner, een kind, een zus of broer, een geliefd persoon, een ouder of een vriend of vriendin.

Je bent bij ons van harte welkom voor individuele begeleiding of een rouwtraining in een kleine groep aan de Hereweg 100 te Groningen.